Põkk-keevitusseadmed

Põkk-keevitusmasinaid kasutatakse plastmasstorude kokkusulatamiseks. Põkk-keevitust kasutatakse üldjuhul suuremate torude paigaldamisel või kinnisel meetodil toru rajamisel. Põkk-keevituse eeliseks on lihtne tööprotsess ja eelkõige materjalikulu kokkuhoid. Põkk-keevitus tehnoloogia lihtsustatult toimub järgnevalt:
1) Toruotsad fikseeritakse kohakuti spetsiaalses masinaraamis
2) Lihvitakse spetsiaalse torulihvijaga toruotsad
3) Kuumutatakse toruotsad spetsiaalse kuumutusplaadiga
4) Eemaldatakse kuumutsplaat ning torud surutakse kokku
5) Torudel lastakse jahtuda ning teostatakse visuaalne kontroll

Näitan kõiki 11 tulemust